บ้านขวัญใจโดม
บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านใหม่
บ้านสวย


   
สาระน่ารู้เรื่องบ้าน
 
   
การจัดสวน

 
 
......................................................................................................
 
การออกแบบจัดสวน 7
        สิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญมากในการจัดสวนในบ้านคือ การดูแลรักษาซึ่งจะมีวิธีการดูแลรักษาได้ดังนี้
1. การตัดแต่ง (Pruning) เป็นวิธีการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของต้นไม้ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ทำให้ลำต้นแข็งแรงตั้งตรง อาจจะตัดแต่งเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ตัดเป็นรูปฉัตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการกำจัดกิ่งที่เป็นโรค หรือกิ่งที่เหี่ยวแห้งและเป็นการบังคับให้ออกดอก ออกใบ และออกผลไปในตัวด้วย การตัดแต่งควรทำในช่วงฤดูแล้งขณะที่พืชเข้าสู่การพักตัว เมื่อได้น้ำและอาหารในฤดูฝน กิ่งก้านใบใหม่จะแตกออกมา ทำให้ต้นไม้สดชื่นขึ้นได้ในไม่ช้า

      2. การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การใช้ปุ๋ยเป็นวิธีการบำรุงดินให้มีคุณสมบัติตามกายภาพ คือมีความร่วนซุย สามารถระบายอากาศและน้ำได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์คือมีธาตุอาหารที่พืชต้องการและสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้ ปุ๋ยจะมีอยู่สองชนิดคือ ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใส่เพื่อเป็นตัวปรับปรุงสภาพดิน และเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่สลายตัวอย่างช้า ๆ ในดิน ส่วนปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นให้ธาตุอาหารหลักโดยตรง อันได้แก่ N-P-K (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส/โปแตสเซียม) ซึ่งมีขายตามท้องตลาดโดยแสดงเป็นตัวเลข 3 ตัวเรียงกัน เช่น 16-16-16 หรือที่เรียกกันว่าสูตรปุ๋ยเสมอ สูตรที่มี N สูง ใช้เร่งความเจริญเติบโตของลำต้นและใบ สูตร P สูง ใช้เร่งการออกดอก สูตร K สูง ใช้เร่งการออกผล 

        ดังนั้น การเลือกใช้ปุ๋ยก็ควรเลือกให้เหมาะกับต้นไม้ที่ปลูก ส่วนยาฆ่าแมลง ใช้ป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ควรเลือกใช้ยาตามชนิดศัตรูพืช ก่อนใช้ควรอ่านฉลากยาให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เมื่อท่านทำความเข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสวนแล้ว ก่อนที่ท่านจะเริ่มตัดสินใจว่าจะใช้วิธีใดถึงจะเหมาะกับสวนในบ้านของท่าน จะทำเองทีละขั้น หรืออาศัยผู้ชำนาญมาดูแลให้ ท่านก็ควรจะตัดสินใจวางแนวทางได้แล้วว่า จะจัดสวนอย่างไรดี โอกาสผิดพลาดย่อมลดน้อยลง และท่านก็จะได้สวนตามใจชอบของทุก ๆ คนภายในบ้านที่มา : www.smilehomes.com
 
 

 
   

CopyRight © 2007 Thaijudsun.com (ไทยจัดสรร.คอม)   All Rights Reserved.
โครงการขวัญใจโดม : บ้านจัดสรร-บ้านเดี่ยว อีกหนึ่งคุณภาพจากบริษัท โฮมแลนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ บริษัทโฮมแลนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด โทร 02-153-4111 (อัตโนมัติ 3 คู่สาย)